21.04.2018 - 08.06.2018                    55,00 Euro

   09.06.2018 - 07.09.2018                    75,00 Euro

   08.09.2018 - 26.10.2018                    60,00 Euro

   27.10.2018 - 14.12.2018                    55,00 Euro

                  15.12.2018 - 06.01.2019                    75,00 Euro                

  

Preise 2019

   06.01.2019 - 19.04.2019                    55,00 Euro

   20.04.2019 - 07.06.2019                    60,00 Euro

   08.06.2019 - 13.09.2019                    75,00 Euro

   14.09.2019 - 25.10.2019                    60,00 Euro

   26.10.2019 - 13.12.2019                    55,00 Euro

                  14.12.2019 - 04.01.2020                    75,00 Euro